اصطلاحات اسکیت | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

دانلود فایل مطلب

 

A Frame

حالت هشت

ABEC

واحد بلبرینگ

Backward

به سمت عقب

Balance

تعادلی

Blade

بلید یا تیغه اسکیت های روی یخ

Boot

بوت یا کفش اسکیت

Center

مرکز

Corresponding

متناظر، قرینه

Cross

حرکت ضربدری پاها

Edge

لبه چرخ

Elbow Pad

آرنج بند، محافظ آرنج

Finish

پایان

Forward

به سمت جلو

Frame

فریم یا نگهدارنده چرخ ها

Glide

سر خوردن

Helmet

کلاه ایمنی

Ice

روی یخ

Ice skating

رشته اسکیت با کفش های مخصوص یخ

Indoor

پیست سرپوشیده

Inline

خطی

Inline (roller) skating

رشته اسکیت با کفش های اینلاین یا خطی

Inside

به طرف داخل

Jump

پرش

Knee Pad

زانوبند، محافظ ران

Land

فرود

Outdoor

پیست فضای باز

Outside

به طرف خارج

Parallel

موازی

Patinaje

پاتیناژ، اسکیت روی یخ

Protective Gears

لوازم ایمنی

Push

فشار

Quad

دو چرخ جفت

Ramp

سکوی شیبدار پرش

Rink

پیست اسکیت

Rocker system

سیستم راکر چرخها

Roller

چرخدار

Roller skating

رشته اسکیت با کفش های کواد

Rolling

حرکت غیرفعال چرخ اسکیت

Rotation

چرخش

Scissor

قیچی

Sit

نشستن

Skate

اسکیت سواری کردن

Skater

اسکیت سوار

Skates

کفش اسکیت

Skating

اسکیت سواری

Slalom

اسلالوم، مارپیچ

Slide

نوعی ترمز با سر خوردن

Spin

چرخش حول محور خود

Start

شروع

Stop

نوعی ترمز با توقف کامل

Swizzling

حالت هفت هشت

Transition

انتقال، تبدیل

Turn

چرخش حول یک دایره

Wheel

چرخ اسکیت

Wrist Pad

مچ بند، محافظ مچ دست