راکر کردن چرخ | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

دلایل و انواع راکر کردن چرخ

 

دانلود فایل همراه با عکس

 

دلایل و انواع راکر کردن چرخ های اسکیت؟

راکر کردن یا راکرینگ به نحوه آرایش چرخ های اسکیت روی فریم به لحاظ سایز چرخ گفته میشود که می تواند دلایل و اهداف به خصوصی داشته باشد؛

اما گاهی اوقات چرخ ها در یک اندازه یکسان ولی فریم، خود دارای قابلیت راکر است.

1. فلت راکر (Flat): روشی که همه چرخ ها دارای اندازه یکسان است و بنابراین بالاترین تعادل و ثبات سرعت را دارا است ولی دارای قابلیت مانور محدودی است که در نتیجه، این نوع راکر برای اسکیت سواران مبتدی و تفریحی و نیز روش متداول اسکیت سواران سرعت میباشد.

2. های لو راکر (High Low): روشی که در آن، چرخ ها از سایز بزرگ به کوچک مرتب میشود و بنابراین وزن بدن به سمت جلو هدایت میشود و فرد همیشه در یک پوزیشن اسپرینت و آماده قرار دارد که روشی بسیار مناسب برای جلوگیری از زمین خوردن به سمت عقب، اسلاید ها و هاکی اسکیت است.

3. فرانت راکر (Front): روشی که تنها چرخ جلو هر اسکیت نسبت به سایر چرخ ها، دارای سایز کوچکتری است؛ بدین مفهوم که فرد دارای ثبات جهتی کمتر در سرعت یعنی گشتاور پایین تر در لرزش سرعت اما پاسخ بهتر به حرکات چرخشی است.

4. فول راکر (Full): روشی که چرخ جلو و عقب هر اسکیت نسبت به دو چرخ وسط، یک سایز کوچکتر است؛ قابلیت مانور بالا اما کنترل سخت این نوع راکر که برای اسپید_اسلالوم و هاکی_اسکیت بسیار مناسب است.

5. آنتی راکر (Anti): نوعی از روش راکر که دو چرخ وسط هر اسکیت نسبت به چرخ جلو و عقب هر اسکیت، کوچکتر است و به منظور گلایدینگ و سر خوردن روی لبه ها و ریل ها در رشته رولر_فری_استایل یا اگرسیو بسیار مناسب است.