داغ های فری استایل 2019

داغ های فری استایل 2019

ثبت ركورد جديد دوئل اسپيد اسلالوم توسط Yu Jun Yan

بازيكن چينى Yu Jun YAn موفق به ثبت ركود جديد دوئل اسپيد اسلالوم با تايم ٤.٦٩٩ ثانيه شد و توانست عنوان قهرمانى مسابقات جهانى بارسلونا را كسب كند.

شكستن ركورد جهانى تايم تريل اسپيد اسلالوم توسط رضا لسانى ملى پوش كشورمان

رضا لسانى بازيكن تيم ملى فرى استايل اسپيد اسلالوم ايران موفق به جابجا كردن ركورد جهانى تايم تريل اسپيد اسلالوم شد و تايم ٤.١١٨ ثانيه را به ثبت رساند.

گفتنى است رضا لسانى هم چنين موفق به كسب مقام سوم بالاى ١٨ سال آقايان مسابقات جهانى شد و توانست مدال برنز را كسب كند.

به ثبت رساندن ركورد جديد فرى جامپ توسط بازيكن فرانسوى

Florian PEtitcollin بازيكن فرانسوى موفق شد در مسابقات جهانى اسپانيا ركورد پرش ١٦٢ سانتى متر را به ثبت برساند.

 

منبع: اخبار مسابقات 2019

 

مقایسه اقلام