چرا اسکیت بازار ؟ | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

این بخش نیز از سوالات متداول شما نسبت به اسکیت بازار تشکیل شده


اجناس اسکیت بازار دارای گارانتی هست؟ چه نوع گارانتی ای؟

بله، گا
رانتی شرکت اسکیت بازار به شما داده میشه که در برخی برند ها مثلا سبا ، نماینده فروش می باشیم و گارانتی مورد تایید شرکت سبا ایران و وزارت صنعت و معدن جمهوری اسلامی ایران می باشد.