با بوی بد کفشهای اسکیت چه کنیم | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

همه ی ما این تجربه متعفن را داشتیم بعد از یک جلسه تمرین خوب وقتی اسکیت های چهار چرخ و یا سه چرخمان را در میاوریم بوی آزار دهنده  کمی ما را ناراحت می کند.

توجه داشته باشید بعد از هر جلسه تمرین ،کفش اسکیت باید در هوای آزاد خشک شود. اما اکثرا ما بعد از تمرین اسکیت هایمان را توی ساک پلاستیکی می گذاریم و از باشگاه به خانه برمیگردیم و همین طور اسکیت ها در ساک باقی می مانند تا جلسه ی بعد. اگر دقت کنید هنوز داخل جوراب اسکیت از جلسه ی پیش خیس باقی مانده.گذاشتن اسیکت در افتاب و هوای آزاد باعث متوقف شدن رشد باکتری ها می شود.

همچنین راه دیگر شستشو است . جوراب بعضی از اسکیت ها قابل شستشو  می باشند می توانید آنها را در یک کیسه باندازید (مانند روبالشی) و در درجه ی آرام ماشین رخت شویی بدون خشک کن بشویید و در هوای آزاد خشک کنید. البته ششتشو با دست بهتر است.

نویسنده : خانم فتحی