جلوگیری از صدمات ناشی از اسکیت کردن | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

جلوگیری از صدمات ناشی از اسکیت کردن 

همینطور که میدانید میلیونها اسکیت باز در دنیا وجوددارند. چه اسکیت باز حرفه ای و چه مبتدی دچار صدماتی از قبیل شکستگی درفتگی و یا صدمات جدی سر می شوند . که تمام اینها ناشی از عدم توجه به قوانین زیر است:

۱- یادگیری صحیح اصول اولیه اسکیت کردن مخصوصا مهارت روی ترمز قبل از این که جرات کنید وارد خیابان شوید.

۲- پوشیدن کامل لوازم ایمنی.

۳- پوشیدن کامل لوازم ایمنی قبل از پوشیدن اسکیت.

۴- گرم کردن بدن قبل از اسکیت کردن و سرد کردن بدن پس از اتمام تمرین.

۵- توجه به علائم راهنمایی رانندگی و حرکت کردن از سمت راست و ویراژ ندادن در خیابانها

۶- اجتناب از اسکیت کردن در پیاده روهای شلوغ.

چکمه اسکیت باید کاملا به پا محکم شده باشد. در اینجا نکاتی برای خرید اسکیت آورده شده:

۱- چکمه اسکیتی که خیلی به پای شما فشار می آورد را نخرید. چون باعث تاول در پای شما خواهد شد.

۲- بهتر است برای خرید اسکیت و یا انتخاب سایز آخر روز یا بعد از تمرینات ورزشی خود به فروشگاه مراجعه کنید چون در این هنگام پا به بزرگترین سایز خود می رسد.

۳- وقتی برای انتخاب سایز مراجعه می کنید جوراب مناسب به پا داشته باشید.

۴- هر دو پا را در چکمه به سمت عقب هول دهید و مطمئن شوید که هنگام اسکیت کردن پاشنه پای شما در چکمه به سمت بالا و پایین حرکت ندارد.

 

منبع: سایت آکادمی جراحان ارتوپد آمریکا

نویسنده : خانم فتحی